Bontelabo

Longitude: 007º 59ʹ E

Latitude: 58º 08ʹ N

Cruiseskip ved Skoltegrunnskaien.

General information Bontelabo

Length dock

133 m

Minimum depth

9,5 m

Height above map datum

2,5 m

True bearing

070°/250°

Inflatable tires

Fender