Jekteviken

Longitude: 0055°21' E

Latitude: 60°40' N

Cruiseskip ved Skoltegrunnskaien.

General information Jekteviken

Length dock

505 m

Minimum depth

12,2 m

Height above map datum

2,5 m

True bearing

131°/311°