Skolten N

Longitude: 005°31' E

Latitude: 60°40' N

Cruiseskip ved Skoltegrunnskaien.

General information Skolten N

Length dock

330 m

Minimum depth

8,9 m

Height above map datum

2,2 m

True bearing

105°/285°

Fender