Skolten S

Longitude: 005°31' E

Latitude: 60°40' N

Cruiseskip ved Skoltegrunnskaien.

General information Skolten S

Length dock

330 m

Minimum depth

8,9 m

Height above map datum

2,2 m

True bearing

105°285°

Inflatable tires