Adgang til kaiområder

Slik får du adgang

Bergen Havn er underlagt ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Dette er en internasjonal standard som skal forebygge og bekjempe terror og sabotasje, og annen kriminalitet. Bergen havn har Dokken og Skolten status som ISPS-havneanlegg, og har nødvendige sertifikater for å motta skip i internasjonal fart. Bergen Havn er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle som ferdes i havnen. Alle som beveger seg på området må bære synlighetstøy. Synlighetstøy er påbudt på Dokken og Jekteviken, og vi anbefaler også å bruke det på Skolten. Dersom du ikke har eget synlighetstøy, finner du vester i skapet på innsiden av inngangen. Dersom du har hyppige ærend i havnen, kan du søke om fast adgang via søknadsskjema under (PDF). Du må også fylle ut Sikkerhetsavtale for aktører (PDF). Alle som skal ha fast adgang til Bergen havn må gjennomføre et ISPS-kurs før vi kan utstede adgangskort. Du kan melde deg på kurs via lenken under. Det må alltid foreligge en Sikkerhetsavtale for aktører før det kan søkes om adgangskort og kjøretillatelser til ISPS-havneanleggene.

Havneinspektør

Ressurser:

Forenkler adgangen i havnen

SmartGate er et digitaliseringsprosjekt for å gjøre tilkomst til våre områder enklere. Ler mer om prosjektet og fremdriften her.

Prosjektet implementeres i to faser, der fase 1 er innføring av passeringsvederlag, og fase 2 er innføring av digital søknad om midlertidige adgang.

Priser for passeringsvederlag

Passeringsvederlaget kommer i tillegg til ISPS vederlag.

Pris u/kjøretillatelse:

Tunge kjøretøy – over 3,5 tonn (per pass.): NOK 50,-
Lette kjøretøy – under 3,5 tonn (per pass.): NOK 25,-

Pris m/kjøretillatelse:

Tunge kjøretøy – over 3,5 tonn (per pass.): NOK 40,-
Lette kjøretøy – under 3,5 tonn (per pass.): NOK 20,-

Merknad: Max 5 passeringer belastes per kjøretøy per dag.


Henvendelser angående passeringsvederlag skal sendes skriftlig på epost til: smartgate@bergenhavn.no

Generell informasjon