Priser for alle Bergen Havns tjenester

Vannforsyning

PERIODEPRISENHETMINIMUM
Hverdager innenfor vanlig arbeidstidNOK 26Per tonnNOK 1 000 per levering
15:00 - 21:00NOK 423Per time
21:00 - 07:00NOK 846Per time
Lørdager, søndager og helligdagerNOK 846Per time

Bergen Havn tilbyr kvalitetssikrede tjenester for ferskvannsforsyning i samsvar med gjeldende regelverk ved alle cruisekaiene. Drift av systemet og frakobling/tilkobling av slanger skal kun utføres av personalet i Havnen i Bergen. Enhver overtredelse vil medføre erstatningsansvar for utstyr og rengjøring. Vannforsyning faktureres som følger (ekskl. mva):


Merknad

Hvis vannforsyningstjenestene avbestilles etter at personalet er kalt ut, vil det påløpe en avgift tilsvarende to arbeidstimer (se egne bestemmelser i pkt. 3.1). Spyling av tanker faktureres til standard satser.

Sikkerhetspakke

TYPEPRISENHET
Røntgen av passasjerer (1)NOK 3500Per time
Bagasje (2)NOK 2 000Per time
Fra 15:00 - 21:00NOK 423Per time
Fra 21:00 - 07:00NOK 846Per time
Lørdager, søndager og helligdagerNOK 846Per time

Bergen Havn tilbyr sikkerhetstjenester i havn inkludert sikkerhetsutstyr og personell. Vi kan tilby 2 fullt bemannede sikkerhetspakker samtidig, og tilby ytterligere personell dersom nødvendig. Dette kan redusere ventetiden for passasjerene. Kategorier og priser er listet under.

Merknad
(1) Sikkerhetssjekk av passasjerer og håndbagasje som består av 4 sikkerhetsvakter, 1 bagasje-røntgen, 1 metallbue og 1 håndholdt detektor.
(2) Sikkerhetssjekk av bagasje som består av 2 sikkerhetsvakter og 1 bagasje-røntgen.
(3) Ekstra sikkerhetsvakter for sikkerhetsoppgaver relatert til ISPS-koden innenfor havneområdet.

Lift og kran

TYPEPRISENHETMINIMUM
Mobil kran / lastebil kranNOK 300Per tonn
LiftNOK 500Per 24-timers periode

Bruk av skipskraner eller andre kraner er kun tillatt dersom det er godkjent av Bergen Havn. Skriftlig tillatelse kan fås ved å sende en e-post til havnevakt@bergenhavn.no eller ved å ringe +47 95989980. Avgifter (ekskl. mva) for bruk av løfteutstyr og kran på havneområdet:

Merknad
Manglende tillatelse vil medføre en avgift på NOK 5 000 per 24-timers periode.

Generell informasjon

Last ned ved å klikke på ønsket prisliste