Fartsgrenser på sjø

Informasjon om fartsgrenser på sjø

Utgangspunktet for regulering av ferdsel i sjøen er allmennhetens rett til fri ferdsel til sjøs. I avgrensede områder kan det likevel være behov for til en viss grad å begrense denne friheten. Bergen Havn kan gi kommunale fartsforskrifter som regulerer ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde etter havne- og farvannsloven § 8.

Fritidsfartøy er fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. Fartsgrenser på sjø vil i tillegg merkes med farvannsskilt.

Bergen Havn har vedtatt følgende forskrifter som regulerer ferdsel med fritidsfartøy i kommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden.

Alver Kommune Askøy Kommune Austrheim Bergen Øygarden

Du finner kart over alle statlige og kommunale fartsforskrifter på kystinfo.no. Fartsforskriftene er også tilgjengelig via appen Båtfart. Denne appen er gratis og kan lastes ned via App store eller Google play.