Bli bedre kjent med Bergen Havn

Fakta om Bergen Havn

Bergen Havn eies av kommunene Bergen, Øygarden, Alver, Bjørnafjorden, Askøy, Austrheim og Fedje. I 2020 ble selskapet et konsern som innbefatter morselskapet Bergen Havn AS og datterselskapene Bergen Havn Ågotnes og Bergen Havn Utvikling AS. De viktigste oppgavene til Bergen Havn er å bidra til økt sjøtransport, og å legge til rette for en effektiv, sikker, og miljøvennlig drift av havnen. Bergen Havn har rundt 50 ansatte, og holder til i Jekteviksterminalen på Nøstet. Bergen Havn er ISO 14001 sertifisert. Sertifiseringen er et ledd i Bergen Havns visjon om å være ledende innen miljøvennlig havnedrift.

Bergen havn fra luften
Litt flere fakta

Samfunnsoppdrag

Bergen Havn skal være en effektiv, sikker og miljøvennlig havn. Bergen Havn sitt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport, og å legge til rette for en effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havnen. Som utpekt havn i den nasjonale pandemiberedskapen, har Bergen Havn et beredskapsansvar dersom det skulle oppstå alvorlige hendelser som kan ha betydning for internasjonal folkehelse. Havneinfrastrukturen og drift av denne inngår også i Forsvarets totale beredskap. Godshavnen i Bergen er en stamnetthavn, og er i den forbindelse en av syv utpekte norske havner som har en særlig funksjon i det overordnede transportnettverket.

Bergen Havn skal være en internasjonal, fremtidsrettet og bærekraftig havn.

Våre verdier

Tydelig

Vi skal være tydelige og samkjørte i all vår kommunikasjon internt og eksternt.

Engasjert

Vi skal være «fremoverlente» og aktive i arbeidet vi gjør.

Løsningsorientert

Vi skal alltid søke etter å finne de gode løsningene, strekke oss litt ekstra, og ha en positiv innstilling til utfordringer.

Overordnede mål

Ledergruppen i Bergen Havn

Michal Forland

Michal Forland

Havnedirektør

Nils Møllerup

Nils Møllerup

Markedssjef

Ulrik Jørgensen

Ulrik Jørgensen

CFO/Assisterende havnedirektør

Morten Albriktsen

Morten Albriktsen

COO

Silje Glesnes

Silje Glesnes

Juridisk leder