Godshavnen

Havnekran som løfter container.

Regionalt godsknutepunkt

Godsterminalen i Bergen Havn er et regionalt knutepunkt for gods som transporteres sjøveien. Plasseringen i Bergen sentrum er et godt utgangspunkt for rask og kostnadseffektiv distribusjon av varer rundt Bergen og Vestlandet. Havnen har stor kaikapasitet, og gode operatører som kan håndtere alle typer last. Godsaktiviteten ved de offentlige kaiene i Bergen har vist en god vekst de siste årene. For at vareeier skal kunne nå sine miljømål, er det økende interesse for å sende godset sjøveien. På bakgrunn av en ønsket byutvikling i havneområdet på Dokken, må godsaktiviteten innen 2027 flytte til ny lokasjon. Bergen Havn har derfor kjøpt et større havneareal på Ågotnes som en forberedelse på denne flyttingen. Planleggingen av ny godshavn og flytting av øvrig havnevirksomhet fra Dokken og Jektevikten utredes i disse dager.

Linjerederier og operatører i Bergen Havn

Greenport Services AS - avd Bergen, Damsgårdsveien 163C, 5160 LAKSEVÅG

Greenport Services AS er en del av JAS Worldwide, Norway og er operatør for MSC, Maersk, NCL og Arctic Line i Bergen Havn. De holder til i Skur 40 i havnen.

https://www.greenportservices.com/

Westport Bergen AS, O J Brochsgate, 5006 BERGEN - Skur 30

Westport Bergen AS holder til i Skur 30 og er operatør for Samskip, Norlines og Sea-Cargo.

www.westport.no

Bergen Havneservice AS, Skoltegrunnskaien, 5003 BERGEN

Bergen Havneservice AS holder til i Bring terminalen i Jekteviken, og er operatør for Fjord Line.

Telefon: 55364141

MSC

MSC har kontor på Lysaker utenfor Oslo og startet høsten 2022 en egen feederlinje på Vestlandet som seiler fra Bremerhaven.

Skipet anløper ukentlig og de benytter GreenPort Services som operatør i Bergen (se egen informasjon om operatører).

www.msc.com

Maersk Line

Maersk Line har hovedkontor i København, men har også en stor norsk avdeling på Lysaker utenfor Oslo.

Selskapet har i mange år hatt feederlinje langs vestlandskysten og anløper Bergen ukentlig.

Operatør for Maersk Line er GreenPort Services AS (se egen informasjon om operatører).

www.maersk.com

Samskip / Nor Lines

Det nederlandske transportkonsernet Samskip har avdelinger i mange havner langs kysten, deriblant Bergen. Kontoret i Bergen blir driftet av Nor-Lines som er et selskap i Samskip-gruppen.

Samskip har flere fartøy som anløper Bergen ukentlig, og disse opereres av Westport Bergen AS (se egen informasjon om operatører).

www.samskip.com

North Sea Container Line

North Sea Container Line (NCL), er et integrert containerrederi med et stort og velutviklet nettverk i Europa og Norge. Selskapet ble etablert i 1994 og har hovedkontor i Haugesund.

NCL anløper Bergen med flere skip ukentlig og har sine internasjonale hoveddestinasjoner i Moerdijk utenfor Rotterdam, Bremerhafen og Hamburg, mens i Norge anløper de en rekke havner langs vestlandskysten og videre nordover.

Selskapet har et par spennende nybygg på gang som skal leveres i løpet av 2024. Skipene skal driftes på metanol og vil benytte landstrøm ved kai, noe som gjøre godsfremføring med disse skipene svært miljøvennlig.

Operatør for selskapet i Bergen er GreenPort Services AS (se egen informasjon om operatører)

www.ncl.no

Sea Cargo

Sea-Cargo er et Bergensbasert selskap med Seatrans AS som hovedeier.

Selskapet ble etablert i 2001 etter en sammenslåing av linjeaktivitetene til Seatrans og Nor-Cargo.

Sea-Cargo eier og opererer en moderne flåte av flerbruksskip, og tilbyr en stor rekke av transportmuligheter langs kysten.

Hovedkontoret er i Bergen, men har også avdelinger i Danmark, Nederland og UK.

Flere av Sea-Cargo sine fartøyer anløper Bergen ukentlig og med stor frekvens, og er en viktig grunnpilar for godsmarkedet til og fra byen.

Selskapet har eget agentkontor i Bergen Havn gjennom Sea-Cargo Agencies og benytter Westport som operatør for sine operasjoner ved kai (se egen informasjon om operatører).

www.sea-cargo.no

Fjord Line

Fjord Line er Norges nest største fergerederi innen passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Med daglige seilinger til og fra Bergen, Stavanger og Hirtshals, er selskapet et viktig fundament for godstrafikken på Vestlandet mot Danmark og kontinentet.

Ruten frekventeres av fartøyene MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord anløper kl12:30 og avgår kl.13:30.

Selskapet har hovedkontor i Egersund, men har et stort avdelingskontor i Jekteviksterminalen i Bergen med flere titalls ansatte med ansvar langt utover aktiviteten i Bergen.

Godsoperatør for selskapet er Bergen Havneservice AS (se egen info om operatører).

www.fjordline.no

Ulvan Rederi

Egil Ulvan Rederi AS har sitt utgangspunkt i Trondheim og har en flåte på seks skip som seiler langs norskekysten, men er også innom Hanstholm i Danmark på et par av sine ruter.

Fartøyene til Ulvan besøker jevnlig Bergen med flere av sine skip, og benytter Kyst 1 / Norlines (se informasjon om operatører) som sin operatør ved besøk i havnen.

www.ulvan-rederi.no

Ofte stilte spørsmål

Last ned komplett prisliste