Våre cruisekaier

Bærekraftig cruisehavn

Bergen Havn jobber aktivt med å utvikle en mer bærekraftig og miljøvennlig cruiseturisme. Havnen har bygget Europas største landstrømanlegg for cruiseskip, noe som betyr at skipene kan slå av dieselmotorene, og i stedet benytte strøm fra land når de ligger til kai. Tre cruiseskip kan benytte landstrømanlegget samtidig. Havnen setter også begrensninger på antall skip og passasjerer, og styrer etter et tak på maks fire skip og 8000 cruisepassasjerer per dag. Det er også et krav om at innen 2026 skal alle cruiseskip benytte landstrøm når de ligger til kai i Bergen. I tillegg har Bergen Havn og en rekke andre norske havner utviklet Environmental Port Index (EPI), som er et system for å beregne miljødifferensierte havneavgifter ut fra skipenes utslipp mens de ligger i havnen. Ved å belønne de skipene som har lavest utslipp og dermed lavest miljøpåvirkning, er målsettingen for å tiltrekke seg nettopp disse skipene.

Cruiseskip ved kai.

Oversikt over våre cruisekaier

Kart over valgt kai

Havnereservasjon

Bergen Havn vil bekrefte forespørsler om kaireservasjon dersom skipet oppfyller ett av følgende kriterier;

For 2024 og 2025 må alle skip være Tier 2. Skip som ikke oppfyller disse kravene kan søke om kaiplass, men må da benytte landstrøm når det ligger til kai.

Ved bestilling av kai må skipets data legges ved, samt strømtype, forbruk, plassering av strømluke Stb/port/avstand fra luke til aft i meter.

Fra 2026 er kravet at alle skip skal ligge på landstrøm.

Bergen havn følger internasjonal standarda på landstrømkoblinger;

IEC 80005-3 lavspent(ferdig 2024)

IEC 80005-1 høyspent

EPI score over 45 gir rabatt, under 45 gir påslag.

Ved tilkoblet strøm gis det 15 prosent rabatt på kaivederlaget for 2024.

Kontakt for kaireservasjon: Frode Sagmo

frode.sagmo@bergenhavn.no

Mer info finner du her;

https://plugport.no/location/bergen/

Les mer om våre cruisekaier og deres tjenester nedenfor