Våre cruisekaier

Cruiseskip ved kai.

Bærekraftig cruisehavn

Bergen Havn er Norges største cruisehavn og en av de største cruisehavnene i Nord-Europa. Havnen jobber aktivt med å utvikle en mer bærekraftig og miljøvennlig cruiseturisme. Havnen har bygget Europas største landstrømanlegg for cruiseskip, noe som betyr at skipene kan slå av dieselmotorene, og i stedet benytte strøm fra land når de ligger til kai. Tre cruiseskip kan benytte landstrømanlegget samtidig. Havnen setter også begrensninger på antall skip og passasjerer, og styrer etter et tak på maks fire skip og 8000 cruisepassasjerer per dag. I tillegg har Bergen Havn utviklet Environmental Port Index (EPI), som er et system for å beregne miljødifferensierte havneavgifter ut fra skipenes utslipp mens de ligger i havnen. Ved å belønne de skipene som har lavest utslipp og dermed lavest miljøpåvirkning, er målsettingen for å tiltrekke seg nettopp disse skipene. EPI er nå tatt i bruk av 19 norske havner, samt Reykjavik havn.

Oversikt over våre cruisekaier

Kart over valgt kai

Havnereservasjon

Bergen Havn vil bekrefte forespørsler om kaireservasjon dersom det er ledige kaiplasser og skipet oppfyller en av følgende kriterier:

  • Har landstrømsgrensesnitt (cold ironing) i henhold til IEC80005-1; eller
  • Er et snuhavnsskip; eller
  • Har NOx Tier I-motorer eller tilsvarende.

For skip der kjølen ble lagt før 2000, inkluderer riktig dokumentasjon enten: et gyldig EIAPP-sertifikat eller en målerapport (fra et akkreditert laboratorium som angir skipsmotor-spesifikk NOx-faktor og en beregning som konkluderer med at den veide spesifikke NOx-utslippsnivået er i samsvar med IMO Tier I-utslippsnivået ved aktuell motorenhastighet).

Det er viktig å merke seg at kriteria for kaireservasjon er uavhengig av forespørselen om miljørapportering for avgående cruise skip.

Kontakt for kaireservasjon: Frode Sagmo, Cruise-koordinator, frode.sagmo@bergenhavn.no

Teknisk kontakt: Even Husby, miljøleder even.husby@bergenhavn.no

Les mer om våre cruisekaier og deres tjenester nedenfor