Våre offshorekaier

Offshoreskip i Bergen Havn

Bergen Havn har mye besøk av offshoreskip. Skipene benytter de fleste kaiene i havnen. Flere og flere offshoreskip benytter landstrøm når de ligger i havnen. Det betyr at de slår av dieselmotorene og i stedet benytter strøm fra land.

Offshoreskip ved kai
Kart over valgt kai

Bergen Havn har i dag 13 landstrømpunkt for offshoreskip. Disse ligger på Skolten, Festningskaien, Nykirkekaien og Dokken.