VELKOMMEN TIL

BERGEN HAVN

Neste cruiseskip til havn
Otto Sverdrup
Ankomst  06.12.23 - 07:00
Trollfjord
Ankomst  07.12.23 - 06:00
Maud
Ankomst  12.12.23 - 08:00
Bergen havn sett fra luften
Vår visjon er å være en fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn.