VELKOMMEN TIL

BERGEN HAVN

Neste cruiseskip til havn
Spirit Of Discovery
Ankomst  06.03.24 - 07:00
Viking Venus
Ankomst  11.03.24 - 07:00
AIDAnova
Ankomst  11.03.24 - 09:00
Bergen havn sett fra luften
Vår visjon er å være en fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn.