VELKOMMEN TIL

BERGEN HAVN

Neste cruiseskip til havn
Viking Saturn
Ankomst  16.04.24 - 06:00
Le Bellot
Ankomst  18.04.24 - 06:00
AIDAsol
Ankomst  18.04.24 - 06:00
Bergen havn sett fra luften
Vår visjon er å være en fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn.