VELKOMMEN TIL

BERGEN HAVN

Neste cruiseskip til havn
Costa Diadema
Ankomst  27.05.24 - 06:00
Silver Dawn
Ankomst  27.05.24 - 06:00
Otto Sverdrup
Ankomst  27.05.24 - 06:00
Bergen havn sett fra luften
Vår visjon er å være en fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn.