VELKOMMEN TIL

BERGEN HAVN

Neste cruiseskip til havn
Spirit of Adventure
Ankomst  28.05.24 - 06:00
Mein Schiff 4
Ankomst  28.05.24 - 11:30
Norwegian Prima
Ankomst  29.05.24 - 06:00
Bergen havn sett fra luften
Vår visjon er å være en fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn.