Søke tiltak i sjø

Slik søker du

Bergen Havn driver sin virksomhet innenfor rammene av havne og farvannsloven.

Hvis du skal bygge kai eller brygge, grave eller gjøre annet arbeid i sjøen, må du søke Bergen Havn om tillatelse. Arrangementer i strandsonen kan også være søknadspliktige, for eksempel båt- og vannscooterrace. Det kan være vanskelig å vite hva som er søknadspliktig. Om du er i tvil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Ordinær saksbehandlingstid er fire uker. For å behandle en søknad kreves det søknadsskjema, kartutsnitt og bekreftelse fra kommunens plan- og bygningsavdeling på at tiltaket er i samsvar med plan.

Her er link til elektronisk søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema Prisliste for søke tiltak i sjø