Prisliste Cruise 2023

Farvannsavgift

GRUPPEPRISENHET
CruiseskipNOK 0,10Per GT, per ankomst
Merknader:
Ship Index (ESI): Skip som er registrert med Environmental Ship Index (ESI) fra World Ports Climate Initiative innvilges rabatt i farvannsavgiften på 20 prosent dersom ESI er over 30 poeng, og 50 prosent dersom ESI er over 50 poeng. Rabatten beregnes av betalbar avgift etter fratrekk av eventuell linjerabatt. Rabatten gis innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt.

Kaiavgift

SESONGPERIODEPRISENHETMINIMUM
Vinter01/11 - 31/03NOK 0,80Per GT, per 24-timers periodeNOK 20 000,-
Vår01/04 - 31/05NOK 0,85Per GT, per 24-timers periodeNOK 25 000,-
Sommer01/06 - 31/08NOK 1,50Per GT, per 24-timers periodeNOK 35 000,-
Høst01/09 - 31/10NOK 0,85Per GT, per 24-timers periodeNOK 25 000,-
Merknader:
  • EPI: Kaivederlaget for cruiseskip justeres i henhold til EPI score
  • Cruiseskip som ligger ved kai mer enn 24 timer, vil få 10% rabatt i totalt kaivederlag.

Passasjeravgift

GRUPPEPRISENHET
Av- og påstigning NOK 53,00Per person
Cruisepassasjerer i transittNOK 13,00Per person

Passasjervederlag beregnes for passasjerer som benytter havnens infrastruktur og terminalfasiliteter. Vederlaget belastes både ved ombord- og ilandstigning.

Merknader:
Environmental Port Index (EPI):
  • Passasjervederlaget for cruiseskip justeres i henhold til skipets EPI score.
  • Inkluderer kostnaden for parkeringsområde for busser & taxi for cruise passasjerer (område utpekt av havnen).
  • Inkluder kostnaden for en shuttle service til/fra sentrum for 1 minibus for bevegelseshemmede (kun ved Jekteviken cruisekai).
  • Før ankomst skal en passasjerliste foreligge for å unngå ekstra kostnader.

International Ship and Port Facility Security (ISPS) avgift

GRUPPEPRISENHET
CruisepassasjererNOK 19,00Per person

For adkomst til og bruk av de ISPS-godkjente havneanleggene på Skolten og Dokken betales en avgift.

Merknader:
  • EPI: Sikkerhets vederlaget for cruiseskip justeres i henhold til EPI score.
  • Vederlaget beregnes ut fra antall passasjerer ved ankomst, og evt. ombordstigende passasjerer.
Last ned full prisliste for cruise