Prisliste Cruise 2024

Farvannsavgift

GRUPPEPRISENHET
CruiseskipNOK 0,10Per GT, per ankomst
Merknader:
Ship Index (ESI): Skip som er registrert med Environmental Ship Index (ESI) fra World Ports Climate Initiative innvilges rabatt i farvannsavgiften på 20 prosent dersom ESI er over 30 poeng, og 50 prosent dersom ESI er over 50 poeng. Rabatten beregnes av betalbar avgift etter fratrekk av eventuell linjerabatt. Rabatten gis innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt.

Kaiavgift

SESONGPERIODEPRISENHETMINIMUM
Vinter01/11 - 31/03NOK 1,21Per GT, per 24-timers periodeNOK 30 000,-
Vår01/04 - 31/05NOK 1,28Per GT, per 24-timers periodeNOK 37 500,-
Sommer01/06 - 31/08NOK 2,26Per GT, per 24-timers periodeNOK 52 500,-
Høst01/09 - 31/10NOK 1,28Per GT, per 24-timers periodeNOK 37 500,-
Merknader:
  • Cruiseskip som ligger ved kai mer enn 24 timer, vil få 10% rabatt i totalt kaivederlag.
  • Cruiseskip som er tilknyttet landstrøm, vil få 15% rabatt på kaivederlaget.
  • EPI: Kaivederlaget for cruiseskip justeres i henhold til EPI score (basis etter ovennevnte rabatter).

Passasjeravgift

GRUPPEPRISENHET
Av- og påstigning NOK 56,00Per person
Cruisepassasjerer i transittNOK 17,00Per person

Passasjervederlag beregnes for passasjerer som benytter havnens infrastruktur og terminalfasiliteter. Vederlaget belastes både ved ombord- og ilandstigning.

Merknader:
Environmental Port Index (EPI):
  • Passasjervederlaget for cruiseskip justeres i henhold til skipets EPI score.
  • Inkluderer kostnaden for parkeringsområde for busser & taxi for cruise passasjerer (område utpekt av havnen).
  • Inkluder kostnaden for en shuttle service til/fra sentrum for 1 minibus for bevegelseshemmede (kun ved Jekteviken cruisekai).

International Ship and Port Facility Security (ISPS) avgift

GRUPPEPRISENHET
CruisepassasjererNOK 20,00Per person

For adkomst til og bruk av de ISPS-godkjente havneanleggene på Skolten og Dokken betales en avgift.

Merknader:
  • EPI: Sikkerhets vederlaget for cruiseskip justeres i henhold til EPI score.
  • Vederlaget beregnes ut fra antall passasjerer ved ankomst, og evt. ombordstigende passasjerer.
Last ned full prisliste for cruise