Jekteviken

Lengdegrad: 0055°21' E

Breddegrad: 60°40' N

Cruiseskip ved Skoltegrunnskaien.

Generell informasjon Jekteviken

Lengde kai

505 m

Maks dybde

12,2 m

Høyde over kartdatum

2,5 m

True bearing

131°/311°