Tollboden

Lengdegrad: 005°18'

Breddegrad: 60°24

Tollboden

Generell informasjon Tollboden

Lengde kai

109 m

Maks dybde

6,8 m

Høyde over kartdatum

2,2 m

True bearing

120°300°

Hjertefender