Publisert: 20.04.22

Årlig støtte til drift av Beffen

Beffen
Bergen Havn og Bergen kommunale kystkultursenter har inngått en avtale om en årlig støtte fra Bergen Havn på 200 000.

Midlene skal benyttes til driften av de tre Beffen-båtene.Støtten er et økonomisk bidrag for å sikre driften av den snart 129 år gamle Beffenruten mellom Bradbenken og Nykirkekaien

Kulturbærer

-Beffen er en viktig kulturbærer for byen, og vi ønsker at Beffen skal ha levedyktige vilkår, og at man er i stand til å drifte og oppgradere de tre båtene, sier havnedirektør Michal Forland.

Daglig leder Egil Sunde i kystkultursenteret som drifter båtene er svært glad for tilskuddet fra Bergen Havn

-Sponsingen er et veldig viktig økonomisk bidrag til å sikre driften av Beffenruten, og kan være avgjørende for å sikre dette viktige bergenske ikonet for Bergen for fremtiden. At Bergen Havn og Beffen spiller på lag har stor symbolvirkning for oss

Viktig bidrag

En skal ikke glemme den viktige støtten vi allerede har fra Bergen kommune og støttespillere i næringslivet, men bidraget fra Bergen Havn gir en langt større forutsigbarhet for oss og et viktig symbol på at Beffen er ønsket og at både bergenserne og næringslivet støtter driften, understreker Egil Sunde.

Del dette innlegget