Publisert: 02.07.23

26 prosent av cruiseskipene på landstrøm

26 prosent av cruiseskipene på landstrøm
Så langt i år har 26 prosent av cruiseanløpene til Bergen benyttet landstrøm når de har ligget i havnen, og det forventes en gradvis økning.

Bergen har per nå hatt 138 anløp, og 36 av disse har benyttet strøm fra land. Vi forventer en gradvis økning av bruken av høyspentanleggene. Så langt er 40 av anløpene i juli og august klare for landstrøm, men det kan bli flere.

Mye testing

-Vi hadde gjerne sett at flere cruiseskip benytter landstrøm når de ligger til kai, sier havnedirektør Michal Forland. Han forteller at den viktigste årsaken til at det ikke har vært flere cruiseskip på landstrøm,er at det har vært mye testing av tilkoblingen opp i mot skipene.

-Flere skip har koblet seg opp for første gang i år, og det er ikkebare er å sette i pluggen og så er skipet tilkoblet. Man må huske at skipeneer helt avhengig av at infrastruktur som vann, lys, varme fungerer. Derfor må det testes skikkelig, sier Forland.

Juni, juli og august er høysesong for cruisebesøk i Bergen, og etter at cruiseturismen lå helt nede under og rett etter pandemien, har den nå tatt seg opp igjen. I år vil Bergen få besøk av rundt 347 anløp, og rundt 722 000 passasjerer. Over tid har Bergen kommune og Bergen Havn sammen tatt grep for å minske miljøavtrykket fra cruiseskipene.

Strenge krav

-Vi styrer etter bystyrets vedtak om maks fire skip og 8000 passasjerer om dagen. Når vi har fire skip inne, så er det krav om at det fjerde skipet skal ligge på landstrøm, sier Michal Forland.

Bergen Havn har bygget Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Tre skip kan koble seg til anlegget samtidig. Anlegget stod ferdig i 2020, men på grunn av pandemien ble det ikke tatt i bruk på en stund. I løpet av 2022 ble flere og flere cruisekip klargjort for bruk av landstrøm, og dette året har flere kommet til. Michal Forland forventer at flere skip vil koble seg til i tiden fremover.

-Vi kan ikke med loven i hånd tvinge cruiseskipene til å benytte landstrøm, men vi er helt tydelige på forventningene våre. Når rederiene bestiller kaiplass i Bergen havn er det de mest miljøvennlige skipene som blir lovet kaiplass først. Det er et virkemiddel som vi ser nytter. Og fra 2026 er vi helt tydelige på at det kun er skip som kan ta landstrøm som ønskes velkommen til Bergen, understreker Michal Forland.

Del dette innlegget