Publisert: 12.02.24

Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bjørnafjorden kommune på høring

Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bjørnafjorden kommune på høring
Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS (BHF IKS) har utarbeidet forslag til fartsforskrift etter havne- og farvannsloven § 8 i Bjørnafjorden kommune.

Forskriftsforslaget sendes på høring i henhold til forvaltningsloven § 37.

Høringen er åpen for alle. Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til BHF IKS på e-post til bergen.havn@bergenhavn.no eller per post til postboks 6040, 5010 Bergen.

Høringsfristen settes til 11. mars 2024.

Du kan lese høringsdokumentene for Bjørnafjorden kommune her:

Ny høring - Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bjørnafjorden kommune, Vestland

Renskrevet versjon - forskrift om revidert forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bjørnafjorden kommune

Sporbare endringer – forskrift om revidert forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bjørnafjorden kommune

Oversiktskart - Bjørnafjorden kommune

Del dette innlegget