Publisert: 22.03.24

Grønn omstilling i Bergen Havn gir resultater

Grønn omstilling i Bergen Havn gir resultater
Bergen Havn er verdensledende når det kommer til krav og insentiver for en grønnere skipsfart.

I Bergen Havn er det stor skipsaktivitet hele året. Offshoreskip, Kystruten med Havila og Hurtigruten, passasjerskip, cruiseskip og fritidsbåter for å nevne noen. Når skipene benytter diesel mens de ligger til kai, er dette en stor kilde til forurensning. Bergen Havn har derfor jobbet målrettet i flere år for å bygge ut landstrøm til skipene. Når et skip benytter strøm fra land, er luftforurensningen fra skipene minimal, og de er i tillegg stillegående.

Tall fra DNV viser at omtrent 20 prosent av et cruiseskips totale drivstofforbruk skjer i havnen. Når skipene benytter strøm som energikilde i stedet for diesel ved kai, så går denne prosentandelen kraftig ned.

Siden 2019 er Bergen spart for mellom annet 53 000 tonn med Co2 på grunn av at skipene ligger på landstrøm i havnen.

Forurenser betaler

I tillegg har havnen, i samarbeid med en rekke cruisehavner utviklet verktøyet Environmental Port Index (EPI) for å måle utslippene fra cruiseskip mens de ligger til kai.

EPI fungerer slik at den som forurenser mest må betale mest for opphold i havnen.

Ved at havnen belønner de skipene som har lavest utslipp i sin klasse, og da lavest miljøpåvirkning per gjest, er intensjonen å tiltrekke seg nettopp disse skipene. Bergen Havn eier 46,8 prosent av aksjene i EPI.

En av indikatorene EPI produserer er EPI-score. Denne viser reduksjonen av utslipp av SOx, NOx, partikler og CO2 fra skipene. Null i score betyr at et skip ikke har redusert utslippene sammenlignet med myndighetskrav. 100 i score betyr at skipet er utslippsfritt.

Mindre lokal forurensning

Ved oppstart av systemet i 2019 lå gjennomsnittlig score på 30, mens tilsvarende score for 2023 for Bergen er 52. Bak dette tallet ligger det en reduksjon av svovelutslipp (SOx) på 50% og nitrogenoksider (NOx) på 27%.

-Dette er gode tall som viser at satsingen som skjer, både på skipssiden og på landsiden, bærer frukter, sier direktør Michal Forland i Bergen Havn.Ambisjonen nå er å utvikle indeksen til flere skipssegmenter og i flere markeder, forteller Forland.

Krav om nullutslipp

Bergen Havn har et mål om at havnen skal være utslippsfri innen 2030. Kravene til utslipp fra cruiseskipene er enda strengere;

-I år har vi et tydelig mål om at 50 prosent av cruiseskipene skal benytte strøm fra anleggene i havnen når de ligger til kai i Bergen, sier Michal Forland. Neste år er målet 75 prosent og i 2026 skal vi ikke ha utslipp fra cruiseskipene i det hele tatt. Dette kommuniserer vi nå til cruiserederiene, og vi merker at bransjen anerkjenner den jobben vi gjør.

Bergen skal være en god by å bo i, og en god by og besøke. Derfor stiller vi som ansvarlig havn krav til oss selv og til bransjen, avslutter Forland.

Del dette innlegget