Publisert: 22.09.23

Mange cruisegjester til Bergen denne sommeren

Mange cruisegjester til Bergen denne sommerenFoto: Alrik Velsvik
Høysesongen for cruisebesøk til Bergen er over for i år, og også denne sommeren har mange cruiseskip funnet veien til Bergen.

I sommermånedene juni, juli og august hadde byen besøk av 182 cruiseanløp og omtrent 330 000 passasjerer. Det er omtrent det samme antallet som toppårene 2018 og 2019, før pandemien.-Bergen er fremdeles en svært populær by å besøke både blant cruiserederier og cruiseturister, forteller havnedirektør Michal Forland.

Ser vi året under ett, vil Bergen få 340 anløpende cruiseskip, og rundt 570 000 passasjerer. Det er omtrent samme passasjermengde som i 2018 og 2019.

Foto: Alrik Velsvik

Ligger under maksgrensen på 8000 passasjerer

Som en av få cruisebyer i Europa, har Bergen satt krav om maks antall skip og passasjerer som får besøke byen. I 2018 vedtok bystyret et mål om å begrense cruisetrafikken til maks tre skip og 8000 passasjerer per dag. I 2021 ble dette justert til maks fire skip, men ett av skipene må benytte strøm fra landstrømanleggene ved kai. Passasjerantallet er det samme; 8000.

-I år har vi aldri overskredet grensen for hverken antall skip eller passasjerer. Faktisk viser det seg at vi på mange av dagene med cruiseskip i byen ligger godt under 8000 passasjerer, forteller Forland.

Stadig flere skip slår av dieselmotorene ved kai

Før sesongen hadde Bergen Havn et mål om at rundt 30 prosent av alle cruiseanløpene skulle benytte strøm fra landstrømanleggene i havnen. Bergen har det største landstrømanlegget i Europa for cruiseskip, og tre skip kan koble seg til anlegget samtidig. Så langt har 23 prosent av anløpene vært koblet til landstrøm.

-Vi er ikke helt fornøyde med at under 30 prosent av skipene har benyttet landstrømanleggene i år, sier Michal Forland. Vi har hatt enkelte svært gode dager, der alle cruiseskipene har ligget på strøm, men ser vi året under ett skulle vi gjerne hatt en noe høyere prosentandel. Fra neste år forventer vi at minst halvparten av cruiseanløpene kobler seg til landstrøm. Dette er noe vi er tydelige på overfor cruiserederiene, understreker Forland.

Frem mot neste sesong vil det bli bygget et mindre anlegg på Tollbodkaien, som vil gjøre det mulig også for de mindre cruiseskipene å koble seg til strøm under havneoppholdet.

Alle skip på landstrøm innen 2026

Fra 2026 blir det krav om at alle cruiseskip som besøker Bergen må kunne benytte strøm fra landstrømanleggene i havnen. Dette er et av Bergen havns kriterier når rederiene bestiller kaiplass for sine cruiseskip.

- Vår pisk er at skipene ikke får reservert plass her dersom de ikke kan ligge på strøm. Vår gulrot et at cruiseturistene som kommer får oppleve å ligge til kai uten diesutslipp, og at de får oppleve en av verdens vakreste byer, avslutter Forland.

Del dette innlegget