Publisert: 08.01.24

Mange cruiseturister vil til Bergen og Vestlandet

Mange cruiseturister vil til Bergen og Vestlandet
Bergen og Vestlandet opplevde stor tilstrømning av cruiseturister i fjor, og trenden fortsetter også i år.

Cruiseturister strømmer til Norge og Vestlandet som aldri før. I fjor fikk Norge rundt 3400 cruiseanløp med 4,7 millioner dagsbesøk, noe som innebærer en vekst på rundt tjue prosent sammenlignet med 2019, viser tall fra Cruise Norway.

Bergen hadde i fjor besøk av 337 anløp og ca. 630 000 passasjerer, som er på omtrent samme nivå som i 2019. Trenden fortsetter også i år da det er venter rundt 327 anløp og 688 000 passasjerer.

Viking cruises har snuhavnsanløp i Bergen

Fulle skip

-Trenden i år er noen færre skip enn i fjor, men flere passasjerer. Det betyr at det er mange store skip som kommer til Bergen med plass til flere passasjerer, forteller cruisekoordinator Frode Sagmo i Bergen Havn. I tiden etter korona-pandemien var rederiene forsiktige med å fylle opp skipene. Det er de ikke lenger, og skipene som kommer er fulle.

En annen trend i Bergen er at byen får besøk av flere snuhavnsanløp, som betyr at cruiset starter eller slutter i Bergen.

-Cruiseturistene blir da gjerne i byen i for- eller etterkant av cruiset. Dette er bra for byen, da cruiseturistene legger igjen mer penger i byen, forteller Frode Sagmo.

Utslippsfritt

I 2024 er målet at minst 50 prosent av cruiseskipene som besøker Bergen skal slå av dieselmotorene og koble seg til landstrømanleggene i havnen, og i 2026 er det forventet at alle cruiseskip skal ligge på landstrøm i havnen. Bergen har Europas største landstrømanlegg for cruiseskip, og tre skip kan koble seg opp til anlegget samtidig.

For å oppnå disse målene har Bergen Havn innført følgende bonusordning

  • 20 prosent rabatt dersom skipet knyttes til landstrøm.
  • Alle skip blir utslippsvurdert mens de ligger til kai. Skip som ligger på landstrøm får rabatt, mens skip som forurenser mye kan få påslag i havneavgiften.

Del dette innlegget