Publisert: 31.03.23

Økning i antall unike skip som benytter landstrøm

Offshoreskip tilkoplet landstrøm
Flere og flere skip benytter nå landstrømanleggene i Bergen Havn. I fjor var det 74 unike skip som koblet seg til anleggene i havnen, mens det var 50 unike skip i 2021.

Når skipene benytter strøm som energikilde i stedet for diesel mens de ligger til kai, sparer de byen for store mengder Co2-utslipp. Det blir også mye mindre støy fra skipene.

I Bergen Havn er det nå snart 22 landstrømpunkter, noe som gjør Bergen til den byen i Europa med størst landstrømstrømkapasitet for skip.

Bergen Havn har et tydelig mål om at alle skip skal ligge på landstrøm innen 2026.

Del dette innlegget