Publisert: 15.01.24

Revidert forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Øygarden kommune på høring

Revidert forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Øygarden kommune på høring
Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS har utarbeidet forslag til revidert forskrift etter havne- og farvannsloven § 8 i Øygarden kommune.

Forskriftsforslaget sendes nå på høring, og denne er åpen for alle

Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til BHF IKS på e-post til bergen.havn@bergenhavn.no eller per post til postboks 6040, 5010 Bergen.

Høringsfristen er 26. januar 2024.

Høring-Revidet forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Øygarden kommune

Renskrevet versjon-Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Øygarden kommune.

Sporbare endringer-Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Øygarden kommune

Del dette innlegget