Publisert: 02.11.23

Revidert forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning

Revidert forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning
Saksbehandlingsgebyret i den reviderte forskriften er økt som følge av at dagens saksbehandlingsgebyr ikke har dekket BHF IKS sine kostnader til behandling av slike søknader.

Tiltakshaver må betale gebyr til dekning av BHF IKS sine kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven § 14.

Saksbehandlingsgebyret i den reviderte forskriften er økt som følge av at dagens saksbehandlingsgebyr ikke har dekket BHF IKS sine kostnader til behandling av slike søknader. Opplisting av ulike tiltak og størrelsen på gebyret fremgår av forskriften.

Den reviderte forskriften trådte i kraft 31.10.2023, men de nye satsene tas først i bruk for vedtak fattet fom. 1 desember 2023.

Forskriften erstatter forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS av 5 juni 2019.

Vedlagt lenke til den reviderte forskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-10-26-1730. Forskriften vil også bli tilgjengeliggjort på vår hjemmeside https://www.bergenhavn.no/sok-om-tiltak-i-sjo.

Del dette innlegget