Publisert: 26.06.23

Tilskudd til havneutvikling i Bergen Havn

Tilskudd til havneutvikling i Bergen Havn
Bergen Havn har fått et tilskudd fra Kystverket på 7,9 millioner kroner. Midlene skal skal brukes til å investere i oppgradering og digitalisering av havneinfrastruktur.

Bergen Havn søkte om midler til å implementere en felles plattform for digital deling og samhandling mellom havnen, tjenestetilbydere, kunder og brukere av havnen.

- Vi setter stor pris på midlene til dette prosjektet, sier direktør for Bergen Havn, Michal Forland. Målet vårt er en mer effektiv samhandling, noe som igjen vil kunne føre til reduksjon av liggetid, bedre oversiktsbilde av trafikksituasjonen i havn, mulighet for at skip kan kjøre saktere mot havn og mer effektiv logistikk i forbindelse med anløp, sier Forland.

I løpet av 2023 har det blitt søkt om støtte til totalt 24 prosjekter, med en samlet søknadssum på litt over 400 millioner kroner.

Tilskuddsordningen har vist seg å være svært populær, og Regjeringen har tidligere styrket den ved å øke bevilgningene til 98 millioner kroner. I det reviderte statsbudsjettet har rammene for ordningen blitt ytterligere økt med 20 millioner kroner.

Det bevilges 37 millioner kroner i tilskudd til seks nye havneprosjekter.

Søker

Tilsagn

Tromsø Havn KF

12 456 000

Bergen Havn AS

7 974 400

Kristiansund Base AS

6 824 000

Kristiansand Havn IKS - Lagmannsholmen

3 866 244

Fjordbase AS

3 520 000

Kristiansand Havn IKS - Caledonien

3 000 000

37 640 644

Del dette innlegget